CFGM Assistència al Producte Gràfic Imprès

VÍDEO EXPLICATIU

A causa de l’estat d’alarma, aquí teniu un vídeo curt explicatiu  del cicle en lloc de la tradicional jornada de portes obertes.

apgi.mp4

Aquest cicle proporciona la formació per realitzar els processos de preimpressió dins l’àmbit de les arts gràfiques a través de programes d'edició professionals de disseny gràfic. 


Al cicle aprendràs a: 

Pla d'estudis

El cicle comprèn dos cursos escolars i un període de pràctiques en empreses.

Mòduls:

Maquetació per ordinador (2 o 3 hores cada dia)      

Fonaments del Disseny Gràfic (4 hores a la setmana)

Tipografia       (2 hores a la setmana)

Producció i impressió (2 hores a la setmana)

Formació i Orientació Laboral   (2 hores a la setmana)

Història del disseny gràfic (2 hores a la setmana)

Anglès Tècnic (2 hores a la setmana)

Fotografia   (2 hores a la setmana)

Mitjans informàtics (3 hores a la setmana)

Obra final (2 hores a la setmana)

El període de formació en centres de treball és de 128 hores (uns 25 dies). 

Superat el Cicle Formatiu s’adquireix el títol de: 

TÈCNIC EN ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS