Contacte

Curs 2020-2021

Escola d'Art de Menorca
Telf. / Fax: 971 35 08 27
escoladart.mao@educaib.eu

  • Equip Direcitu

Cap d'Estudis
Joana Olives
capdestudis@escoladartmenorca.com

  • Caps de dept. Batxillerat

Cap dept. Arts
Emili Cano
ecanol@escoladartmenorca.com

Cap dept. Humanitats
Júlia Orfila
jorfilaf@escoladartmenorca.com

  • Caps de dept. C. Formatius

Cap dept. APGI
Javier Delgado
jdelgadog@escoladartmenorca.com

Cap dept. Joieria
Luisa Nicolas
lnicolasr@escoladartmenorca.com

  • Tutors de Batxillerat

Tutora 1r A
Alicia Reus
areuse@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
Dimart
s 9:50-10:45
(demanar cita prèvia)

Tutora 1rB
Júlia Orfila
jorfilaf@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
Dimarts 11:05
-12:00
(demanar cita prèvia)

Tutora 2n A
Bartolomé Bosch
bboschb@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
Di
vendres 12:00-12:55
(demanar cita prèvia)

Tutor 2n B
Ignasi Pons
iponsm@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
Dijous 12:00-12:55
(demanar cita prèvia)

  • Tutors de C. Formatius

Tutor 1r APGI
Josep Pañella
jpanellad@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
Dimarts 12:00-12:55

(demanar cita prèvia)

Tutor 2n APGI
Javier Delgado
jdelgadog@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
Dijous 9:50-10:45
(demanar cita prèvia)

Tutor 1r Joieria
Antoni Alzamora
talzamoraf@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
Dimarts 1
4:00-14:55
(demanar cita prèvia)

Tutora 2n Joieria
Luisa Nicolas
lnicolasr@escoladartmenorca.com

  • Orientació

  • Administració

Orientadora
Sandra Suárez
ssuarezc@escoladartmenorca.com

Administratiu
Mari Barber
administracio@escoladartmenorca.com

  • Consergeria

Ordenança
Mª José Iranzo
Telf.: 971 35 08 27
consergeria@escoladartmenorca.com