Contacte

Curs 2022-2023

Escola d'Art de Menorca
Telf. / Fax: 971 35 08 27
escoladart.mao@educaib.eu
administracio@escoladartmenorca.com

  • Equip Direcitu

Director
Javier Delgado
direccio@escoladartmenorca.com

Cap d'Estudis
Emili Cano
capdestudis@escoladartmenorca.com

  • Caps de dept. Batxillerat

Cap dept. 1r Batxillerat
Júlia Orfila
jorfilaf@escoladartmenorca.com

Cap dept. 2n Batxillerat
Eva Arroyo Jaen earroyoj@escoladartmenorca.com

  • Caps de dept. C. Formatius

Cap dept. APGI
Nuria Casillas
ncasillasa@escoladartmenorca.com

Cap dept. Joieria
Joana Olives
jolivesm@escoladartmenorca.com

  • Tutors/es de Batxillerat

Tutora 1r A
Júlia Orfila
jorfilaf@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
Dimarts 11:05

(demanar cita prèvia)

Tutora 1r B
Alicia Reus
areuse@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
Dilluns 11:05

(demanar cita prèvia)

Tutor 2n A
Ignasi Pons
iponsm@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
Dimarts 11:05

(demanar cita prèvia)

Tutor 2n B
Araceli Torrent
atorrentt@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
Dilluns
11:05

(demanar cita prèvia)

  • Tutors/es de C. Formatius

Tutora 1r APGI
Nuria Casillas
ncasillasa@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
(demanar cita prèvia)

Tutor 2n APGI
Javier Delgado
jdelgadog@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
(demanar cita prèvia)

Tutor 1r Joieria
Josep Pañella
jpanellad@escoladartmenorca.com Horari atenció pares:
(demanar cita prèvia)

Tutor 2n Joieria
Joana Olives
jolivesm@escoladartmenorca.com
Horari atenció pares:
(demanar cita prèvia)

  • Orientació

  • Administració

Orientadora
Nuria Huguet Pons
orientacio@escoladartmenorca.com

Administrativa
Mari Barber
administracio@escoladartmenorca.com

  • Consergeria

Ordenança
Nilda
Telf.: 971 35 08 27
consergeria@escoladartmenorca.com