Erasmus+ EAM

INFORMACIÓ GENERAL

L’Escola d’Art de Menorca ofereix als seus alumnes la possibilitat de gaudir de beques de mobilitat dins el programa europeu Erasmus+ per a FP, EuroFP Balears. 

El projecte EuroFP Balears està coordinat per la Direcció General d’FP i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern Balear. 

Aquestes beques estan destinades a realitzar pràctiques d’empresa en països de la comunitat europea. 

Poden optar a una d’aquestes beques els alumnes de Cicles Formatius que compleixin els requisits per a fer l'FCT (pràctiques d'empresa).

Curs 2016-17: Projecte Erasmus EuroFP Balears II  (2016-1-ES01-KA102-024450)

Curs 2017-18: Projecte Erasmus EuroFP Balears III (2017-1-ES01-KA102-037681)

Curs 2018-19: Projecte Erasmus EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410)

Curs 2019-22: Projecte Erasmus EuroFP Balears  V (2019-1-ES01-KA102-063739)

Curs 2022-23: Projecte Erasmus EuroFP Balears  VI (2022-1-ES01-KA121-VET-000061104)

Curs 2023-24: Projecte Erasmus EuroFP Balears  VII (2023-1-ES01-KA121-VET-000131830)