Escola Ambaixadora  del 

Parlament Europeu

Què és una escola ambaixadora?