Convocatòria

CURS 2019 - 2020

Convocatòria de beques Erasmus+ per a professors i alumnes.


El calendari del procés de sol·licituds queda així:

  • 4 Desembre: finalitza el termini per a presentar les sol·licituts

  • 5 Desembre: 14.00 h. Prova de nivell d'anglès

  • 9 Desembre: 09.00 h. Reunió del Comitè de selecció

  • 10 Desembre comunicació dels seleccionats (llista d'alumnes al tauló)

  • 12 Desembre: finalitza el termini perquè els alumnes seleccionats lliuren a la coordinadora Erasmus+ el CV Europass i la Carta de Motivació en anglès

  • 15 Desembre: finalitza el termini de presentació de sol·licituds per part del Centre educatiu.