Experiències

BEQUES ERASMUS+ CURS 2018 - 2019

BECA ERASMUS+ DE DUES ALUMNES DE JOIERIA DE L’ESCOLA D’ART DE MENORCA


Aquest curs dues alumnes del Cicle de Joieria Artística han gaudit d’aquestes beques: Berta Pañella i Victoria Tudurí

  • Experiència Berta Pañella

Berta va fer les seves pràctiques amb la joiera londinenca Sally Lees del 13 de març al 5 d’abril. Amb ella va compartir les seves experiències, des de l’activitat professional quotidiana al seu taller fins al muntatge i preparació d’exposicions i col·leccions de joieria. A Londres va tenir una vivència propera de la joieria més actual que es fa a Europa i va aprendre tècniques específiques de la joieria contemporània.

Berta es va mostrar molt satisfeta amb les seves pràctiques i va trobar molt enriquidora l’experiència tant pel fet de viatjar i conèixer el món de la joieria des de la perspectiva d’altres països europeus, com pels coneixements que va adquirir durant la seva estància i la relació i el contacte amb les persones implicades a Londres.

Berta va recollir la seva experiència a un blog que podeu visitar:

https://sites.google.com/view/erasmusbertapanella/inici

  • Experiència Victoria Tudurí

Victoria Tudurí es va desplaçar fins a Sheffield (Anglaterra) on hi va ser des del 21 de maig fins el 4 de juny compartint amb la joiera Emily Ball i altres joieres associades amb ella, les seves experiències.

Emmie, Emma, Theresa i Ruby són les quatre joieres amb les quals Victoria considera que va aprendre molt.

Emmie, Emma i Ruby tenen els seus estudis al mateix edifici: Trafalgar Studios, on treballen diversos artistes (joiers, pintors, il·lustradors, fotògrafs...).

Emily Ball (Emmie) li va obrir les portes del seu taller: “TheJewelleryBusiness” on qualsevol pot anar a treballar i disposar de totes les eines i instal·lacions, pagant un lloguer..


Aquestes mobilitats estan cofinançades mitjançant fons del programa Erasmus+ de la Unió Europea adjudicats al projecte Erasmus EuroFP Balears IV de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat del Govern Balear.

Amb aquesta experiència Berta Pañella i Victoria Tudurí van realitzar el seu període de pràctiques després de completar els dos cursos del Cicle de Joieria.