Batxillerat Artístic

Garanteix la formació integral de l’alumne, la seva maduració intel·lectual i humana i l’adquisició dels coneixements teòrics i pràctics dels diferents llenguatges artístics plàstics, del disseny o de la imatge.

A més, els estudis postobligatoris de batxillerat capaciten per a la vida laboral i per a accedir als estudis posterios, tant professionals com universitaris vinculats al Batxillerat d’Art.

VÍDEOS EXPLICATIUS

Aquí teniu uns vídeos curts explicatius de les assignatures de batxillerat artístic

Assignatures optatives 1r Batxillerat

  • Cultura Audiovisual (assignatura LOMLOE)

CAUI.mp4
  • Volum (assignatura LOMLOE)

volum.mp4
  • Projectes Artístics (vídeo pendent - nova assignatura LOMLOE)

  • Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny I (vídeo pendent - nova assignatura LOMLOE)

Assignatures 2n Batxillerat

  • Dibuix artístic II

ARTISTIC.mp4
  • Disseny

disseny.mp4
  • Cultura Audiovisual II

CAU 2.mp4
  • Imatge i so

ISO.mp4
  • Tècniques d'expressió grafico-plàstiques

Tecniques graficoplastiques.mp4
  • TIC II

TIC 2.mp4
PLA-ESTUDIS-BATX.pdf