Batxillerat Artístic

Garanteix la formació integral de l’alumne, la seva maduració intel·lectual i humana i l’adquisició dels coneixements teòrics i pràctics dels diferents llenguatges artístics plàstics, del disseny o de la imatge.

A més, els estudis postobligatoris de batxillerat capaciten per a la vida laboral i per a accedir als estudis posterios, tant professionals com universitaris vinculats al Batxillerat d’Art.

VÍDEOS EXPLICATIUS

A causa de l’estat d’alarma, aquí teniu uns vídeos curts explicatius de les assignatures de batxillerat artístic en lloc de la tradicional jornada de portes obertes.

Assignatures 1r Batxillerat

  • CAU I

CAUI.mp4
  • Volum

volum.mp4
  • TIC I

TICI.mp4

Assignatures 2n Batxillerat

  • Dibuix artístic II

ARTISTIC.mp4
  • Disseny

disseny.mp4
  • Cultura Audiovisual II

CAU 2.mp4
  • Imatge i so

ISO.mp4
  • Tècniques d'expressió grafico-plàstiques

Tecniques graficoplastiques.mp4
  • TIC II

TIC 2.mp4
PLA-ESTUDIS-BATX.pdf