Batxillerat Artístic

Garanteix la formació integral de l’alumne, la seva maduració intel·lectual i humana i l’adquisició dels coneixements teòrics i pràctics dels diferents llenguatges artístics plàstics, del disseny o de la imatge.

A més, els estudis postobligatoris de batxillerat capaciten per a la vida laboral i per a accedir als estudis posterios, tant professionals com universitaris vinculats al Batxillerat d’Art.

VÍDEOS EXPLICATIUS

Aquí teniu uns vídeos curts explicatius de les assignatures de batxillerat artístic 

Assignatures optatives 1r Batxillerat

Triar 3 entre:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Atenció Educativa/Religió (1h) *

* Si no hi ha un nombre suficient de matriculats es podran cursar a distància

** És necessari haver-la cursada a 4t d’ESO o a 1r Batx.

CAUI.mp4
volum.mp4
Projectes-artistics.mp4
dibuix-tecnic.mp4

Assignatures optatives 2n Batxillerat

Triar 3 entre:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Atenció Educativa/Religió (1h) *

* Si no hi ha un nombre suficient de matriculats es podran cursar a distància

** És necessari haver-la cursada a 4t d’ESO o a 1r Batx.

disseny.mp4
Tecniques graficoplastiques.mp4
dibuix-tecnic.mp4

Assignatures obligatòria específica 2n Batxillerat

ARTISTIC.mp4
PLA-ESTUDIS-BATX.pdf