CFGS  IL·LUSTRACIÓ

IL·LUSTRACIÓ

El Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració exerceix la seva professió en el sector públic o privat, en empreses relacionades amb la comunicació i la il·lustració: agències de publicitat, editorials i estudis de disseny, premsa, televisió o en altres institucions o empreses que així ho requereixin.

T'interessa? Deixa les teves dades al formulari per tenir una llista d'interessats!!!

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

Pla d'estudis

Reial Decret 1433/2012, de 11 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració  (BOE número 265 de 3 de novembre de 2012) i Decret 15/2019, de 15 de març, pel qual s’estableixen els currículums, en l’àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius…de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració …(BOIB núm. 35, de 16 de març).

El cicle comprèn dos cursos escolars i un període de pràctiques en empreses.

1r Curs:

Anglès tècnic I

Fonaments de la representació i l’expressió visual

Mitjans informàtics

Representació espacial aplicada I

Tècniques d’expressió gràfica

Dibuix aplicat a la il·lustració I

Història de la il·lustració

Projectes d’il·lustració I


2n Curs:
(1r semestre)

Anglès tècnic II

Formació i orientació laboral

Representació espacial aplicada II

Dibuix aplicat a la il·lustració II

Projectes d’il·lustració II

Tècniques gràfiques tradicionals

Tecnologia digital aplicada a la il·lustració

(2n semestre)
Anglès tècnic III
Teoria de la imatge
Fotografia
Producció gràfica industrial
Projecte integrat d'il·lustració

Fase de formació pràctica en empreses

T'interessa? Deixa les teves dades al formulari per tenir una llista d'interessats!!!

T'interessa? Deixa les teves dades al formulari per tenir una llista d'interessats!!!