CFGM Joieria Artística

VÍDEO EXPLICATIU

A causa de l’estat d’alarma, aquí teniu un vídeo curt explicatiu  del cicle en lloc de la tradicional jornada de portes obertes.

cicle-joieria.mp4

Aquest cicle proporciona la formació de tècnics capaços de construir peces de joieria i bijuteria, ja sigui en la seva totalitat o en alguna de les seves parts, a partir d’un model, plànol o disseny, utilitzant les tècniques i els processos bàsics de la joieria i bijuteria: tècniques decoratives, tècniques més usuals d'encastat, tècniques d'esmaltat al forn, modelat en cera per a microfusió, construcció de models per a microfusió i baixa fusió, motlles de silicona i buidats en resines i introducció a la gemmologia.

Superat el Cicle Formatiu, s’adquireix el títol de: 

TÈCNIC EN PROCEDIMENTS DE JOIERIA ARTÍSTICA

Instal·lacions

• Àrea de soldadura: soldadors de gas, elèctrics i oxhídric 

• Àrea de decapats

• Àrea d'acabats: esmerilat, polit i ultrasons

• Àrea de trefilat i laminat 

• Taules individuals de treball

• Àrea de taladrat i equips de fresat 


PLA D'ESTUDIS

Comprèn tres àrees: formació en el centre escolar (dos anys de setembre a abril), formació en centres de treball i la realització d'una obra final.  El període de formació en centres de treball és de 50 hores (de maig a juny). Aquesta formació en una empresa comprèn la realització de tasques i activitats productives relacionades amb els continguts adquirits en el centre. Superats la totalitat dels mòduls, l'alumne/a realitzarà una obra final de 50 hores, relacionada amb el camp concret de la Joieria o Bijuteria en la qual acreditarà el domini dels coneixements adquirits, així com la seva preparació pràctica per a l'exercici professional.


Formació en el centre escolar

Taller de Joieria 750h
Dibuix Artístic 175h
Dibuix Tècnic 150h
Anglès 100h
Història de l'Art i de la Joieria 100h
Volum 125h
Mitjans Informàtics 50h
Formació i Orientació Laboral 50h

Total 1500h

Formació en centres de treball 50h
Obra final 50h