Inscripcions i matrícules 2022-23

CURS 2022-2023
BOIB núm. 39 de19 de març de 2022

Batxillerat

Preinscripció batxillerat (del 23 al 29 de juny de 2022). Tot l' alumnat, no hi ha preinscripció al setembre.

Preinscripció per via telemàtica (tràmit disponible a partir del 23 de juny)

Com puc tramitar la preinscripció?

Per al procés 2022-2023 s'haurà de fer la preinscripció telemàticament.

Per accedir al tràmit telemàtic i realitzar la sol·licitud, us podreu identificar mitjançant usuari i contrasenya GestIB o Cl@ve. També és pot accedir de forma anònima amb número de DNI o NIE i el número de telèfon mòbil.

Si s'ha fet un tràmit identifican-se mitjançant usuari i contrasenya GestIB o Cl@ve (autenticat) només s'haurà d'anar al centre si s'ha d'aportar documentació que no pugui ser consultada telemàticament, cosa que tindreu indicada en la vostra sol·licitud.

Si heu fet un tràmit de forma anònima amb número de DNI o NIE (no autenticat) l'haureu de dur imprès al centre de primera opció. També us haureu d'identificar i aportar la documentació que no es pugui consultar de forma telemàtica.

En cas de dubte podeu telefonar a l'escola al 971 35 08 27

Publicació llistes preinscripcions 2022

Matrícula batxillerat mitjançant el Gestib:

L'alumnat admès serà informat per correu electrònic de la documentació que ha de adjuntar en el moment de formalitzar la matrícula.

Del 18 al 20 de juliol (els que es trobin a la llista definitiva d'admesos de dia 15 de juliol)

Manuals per fer la matrícula online

Amb usuari i contrasenya del Gestib: matrícula-en-línea amb usuari Gestib

Amb correu electrònic que ha enviat el centre educatiu: matrícula-en-línea correu electrònic

Qualsevol dubte podeu telefonar al núm. 971 35 08 27 o enviar un correu electrònic a : administracio@escoladartmenorca.com