Inscripcions i matrícules 2021-22

CURS 2021-2022
BOIB núm. 39 de 20 de març de 2021

Batxillerat

Preinscripció batxillerat (del 14 al 18 de juny de 2021). Tots el alumnes, no hi ha preinscripció al setembre.

Preinscripció per via telemàtica (tràmit disponible a partir del 14 de juny)

Com puc tramitar la preinscripció?

Degut a la pandèmia del COVID 19, per al procés 2021-2022 s'haurà de fer una preinscripció prioritàriament telemàtica. Només es pot anar al centre demanant cita prèvia al telèfon 971 35 08 27.

Per accedir al tràmit telemàtic i realitzar la sol·licitud, us podreu identificar mitjançant usuari i contrasenya GestIB o Cl@ve. També és pot accedir de forma anònima amb número de DNI o NIE i el número de telèfon mòbil.

Si s'ha fet un tràmit identifican-se mitjançant usuari i contrasenya GestIB o Cl@ve (autenticat) només s'haurà d'anar al centre si s'ha d'aportar documentació que no pugui ser consultada telemàticament, cosa que tindreu indicada en la vostra sol·licitud.

Si heu fet un tràmit de forma anònima amb número de DNI o NIE (no autenticat) l'haureu de dur imprès al centre de primera opció. També us haureu d'identificar i aportar la documentació que no es pugui consultar de forma telemàtica.

Només es pot anar al centre demanant cita prèvia al telèfon 971 35 08 27

Publicació llistes preinscripcions 2021

TOTHOM TÉ 0 PUNTS PERQUÈ TOTHOM HA OBTINGUT PLAÇA

  • Reclamacions 5 al 7 de juliol

  • Publicació llista definitiva admesos 12 de juliol (disponible a partir del 12 de juliol)

  • Publicació llista definitiva admesos setembre: 8 de setembre


Matrícula batxillerat mitjançant el Gestib:

Del 13 al 15 de juliol (els que es trobin a la llista definitiva d'admesos de dia 2 de juliol)

Dies 9 i 10 de setembre (els que es trobin a la llista definitiva de dia 8 de setembre)

Documentació que s'ha d'aportar adjunta amb al matrícula del Gestib:

  • Targeta de seguretat social de l'alumne per davant i darrere (foto o escanejat)

  • Rebut ingrés bancari (foto o escanejat):

Bankia ES70 2038 3298 1760 0030 0884

En el full d’ingrés s’ha d’indicar a Concepte, el següent: Material + (nom de l’alumne/a)

La quantia a ingressar és 81’12 € que inclou l’assegurança escolar

Els majors de 28 anys, la quantia a ingressar és 80 €

Per la quantia en cas d'assignatures soltes consultar a Secretaria

Tota la documentació adjunta s'ha de poder llegir sense dificultad

Manuals per fer la matrícula online

Amb usuari i contrasenya del Gestib:

matrícula-en-línea amb usuari Gestib

Amb correu electrònic que ha enviat el centre educatiu:

matrícula-en-línea correu electrònic

Qualsevol dubte podeu telefonar al núm. 971 35 08 27