Inscripcions i matrícules 2021-22

CURS 2021-2022
BOIB núm. 39 de 20 de març de 2021

Batxillerat

Preinscripció batxillerat (del 14 al 18 de juny de 2021). Tot l' alumnat, no hi ha preinscripció al setembre.

Preinscripció per via telemàtica (tràmit disponible a partir del 14 de juny)

Com puc tramitar la preinscripció?

Degut a la pandèmia del COVID 19, per al procés 2021-2022 s'haurà de fer una preinscripció prioritariament telemàtica. Només es pot anar al centre demanant cita prèvia al telèfon 971 35 08 27.

Per accedir al tràmit telemàtic i realitzar la sol·licitud, us podreu identificar mitjançant usuari i contrasenya GestIB o Cl@ve. També és pot accedir de forma anònima amb número de DNI o NIE i el número de telèfon mòbil.

Si s'ha fet un tràmit identifican-se mitjançant usuari i contrasenya GestIB o Cl@ve (autenticat) només s'haurà d'anar al centre si s'ha d'aportar documentació que no pugui ser consultada telemàticament, cosa que tindreu indicada en la vostra sol·licitud.

Si heu fet un tràmit de forma anònima amb número de DNI o NIE (no autenticat) l'haureu de dur imprès al centre de primera opció. També us haureu d'identificar i aportar la documentació que no es pugui consultar de forma telemàtica.

Només es pot anar al centre demanant cita prèvia al telèfon 971 35 08 27

Publicació llistes preinscripcions 2021

  • Publicació llistes provisionals admesos 2 de juliol (disponible a partir del 2 de juliol)

  • Reclamacions 5 al 7 de juliol

  • Publicació llista definitiva admesos 12 de juliol (disponible a partir del 12 de juliol)

  • Publicació llista definitiva admesos setembre: 8 de setembre


Matrícula batxillerat mitjançant el Gestib:

L'alumnat admès serà informat per correu electrònic de la documentació que ha de adjuntar en el moment de formalitzar la matrícula..

Del 13 al 15 de juliol (els que es trobin a la llista definitiva d'admesos de dia 2 de juliol)

Dies 9 i 10 de setembre (els que es trobin a la llista definitiva de dia 8 de setembre)

Manuals per fer la matrícula online

Amb usuari i contrasenya del Gestib: matrícula-en-línea amb usuari Gestib

Amb correu electrònic que ha enviat el centre educatiu: matrícula-en-línea correu electrònic

Qualsevol dubte podeu telefonar al núm. 971 35 08 27 o enviar un correu electrònic a : administracio@escoladartmenorca.com