Inscripcions i matrícules 2023-24

CURS 2023-2024
BOIB núm. 28 de 4 de març de 2023

Batxillerat

Preinscripció batxillerat del 22 al 28 de juny de 2023. Tot  l' alumnat, no hi ha preinscripció al setembre.

Preinscripció per via telemàtica (tràmit disponible a partir del 22 de juny)

Com puc tramitar la preinscripció?

Per al procés 2023-2024 s'haurà de fer la preinscripció telemàticament. 

Per accedir al tràmit telemàtic i realitzar la sol·licitud, us podreu identificar mitjançant usuari i contrasenya GestIB o Cl@ve. També és pot accedir de forma anònima amb número de DNI o NIE i el número de telèfon mòbil.

Si s'ha fet un tràmit identifican-se mitjançant usuari i contrasenya GestIB o Cl@ve (autenticat) només s'haurà d'anar al centre si s'ha d'aportar documentació que no pugui ser consultada telemàticament, cosa que tindreu indicada en la vostra sol·licitud.

Si heu fet un tràmit de forma anònima amb número de DNI o NIE (no autenticat) l'haureu de dur imprès al centre de primera opció. També us haureu d'identificar i aportar la documentació que no es pugui consultar de forma telemàtica.

En cas de dubte podeu telefonar a l'escola al 971 35 08 27

Publicació llistes preinscripcions 2023-24

Matrícula batxillerat: del 17 al 19 de juliol mitjançant el Gestib

L'alumnat admès serà informat per correu electrònic de la documentació que ha de adjuntar en el moment de formalitzar la matrícula.

Manuals per fer la matrícula online

Amb usuari i contrasenya del Gestib:  matrícula-en-línea amb usuari Gestib 

Amb correu electrònic que ha enviat el centre educatiu: matrícula-en-línea correu electrònic 

Per qualsevol dubte podeu:

· Telefonar al núm. 971 35 08 27
· Enviar un correu electrònic a: administracio@escoladartmenorca.com